پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute


گروه بانکداری

 

دكتر مهرداد سپهوند
مدير گروه پژوهشي بانكداري
دكتري- اقتصاد خرد کاربردی از دانشگاه Nottinghom انگلستان
دكتر زهرا خوشنود
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دكتري- اقتصاد- علوم اقتصادي- دانشگاه تهران
كارشناسي ارشد- علوم اقتصادي- دانشگاه تهران
كارشناسي- علوم اقتصادي- دانشگاه مازندران

دکتر مهشید شاهچرا
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتری- اقتصاد- گرایش بخش عمومی، شهری و منطقه ای-  دانشگاه اصفهان 
کارشناسی ارشد- علوم اقتصادی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
کارشناسی- علوم اقتصادی- دانشگاه اصفهان

دکتراعظم احمديان
عضو هیأت علمی پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
دكتري-علوم اقتصادي- دانشگاه علامه طباطبايي
كارشناسي ارشد- توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي- دانشگاه علامه طباطبايي
كارشناسي- علوم اقتصادي- دانشگاه علامه طباطبايي

 
 دکترهادي حيدري
 کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی
دكتري- علوم اقتصادي- دانشگاه صنعتي شريف
كارشناسي ارشد- مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي- دانشگاه صنعتي شريف 
كارشناسي- رياضيات كاربردي- دانشگاه رازي كرمانشاه
 
دکتر محمد ولی‌پور پاشاه
 کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی
دكتري علوم اقتصادی- گرایش اقتصاد مالی- پژوهشکده پولی و بانکی
كارشناسي ارشد علوم اقتصادي-گرایش اقتصاد انرژی و بازاریابی بین‌الملل- دانشگاه تهران 
كارشناسي- علوم اقتصادي- دانشگاه شهید بهشتی تهران
 
محمد ارباب افضلی
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
دانشجوی دکتری- اقتصاد مالی- پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
کارشناسی ارشد- علوم اقتصادی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کارشناسی- علوم اقتصادی- دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
مرضيه اسفندياري
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
دانشجوی دکتری- اقتصاد پولی و مالی- دانشگاه علامه طباطبایی
كارشناسي ارشد- مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي- گرايش اقتصاد- دانشگاه صنعتي شريف
كارشناسي- مهندسي كامپيوتر نرم افزار - طبرستان
 
فاطمه نوربخش
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
کارشناسی ارشد- اقتصاد محض- دانشگاه سیتی لندن
کارشناسی- اقتصاد نظری- دانشگاه آزاد تهران
 
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندهاکليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی مي باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
بازديد اين صفحه: 761,552